Mads Duedahl

Regionsrådsformand i Region Nordjylland

Hjertesager

27. maj 2022

Vi nordjyder fortjener et bedre sundhedsvæsen med mere omsorg og medfølelse. Vi har lige nu landets længste ventelister, største bureaukrati og flest dyre konsulentlønninger. Det arbejder jeg på at lave om på. 

Der er nogle fundamentale ting, der skal rettes op på, for at vi i Nordjylland kan få det sundhedsvæsen, vi fortjener. Jeg håber derfor, at du har lyst til at læse med herunder og få et indblik i de ting jeg vil kæmpe for - for det er mærkesager, der berører os alle på den ene eller anden måde, enten nu eller i fremtiden. Og for mig er det ikke bare politiske mærkesager - det er hjertesager.


Nordjyske familier skal også have tilbud om barselshotel

Som førstegangsforældre betyder det alt at blive mødt med tryghed og omsorg i den første tid af familielivet. Det får man på et barselshotel, hvor der er ro, nærhed og professionel hjælp lige ved hånden. Et tilbud min kone og jeg satte utrolig stor pris på, da vi gik fra 2 til 3. Men faktum er, at der er et nyt supersygehus på vej - uden et barselshotel. 

Det synes jeg er direkte hensynsløst overfor kommende forældre og nyfødte. Derfor vil jeg sikre, at vi får et barselshotel på det nye supersygehus. Pengene skal blandt andet findes ved at skære 10 procent på konsulenter samt fjerne mellemlederlag. Herudover skal den populære kend din jordemoder-ordning, som findes flere steder i landet, selvfølgelig også tilbydes nordjyske familier.  


Nordjyderne skal ikke længere have Danmarks længste ventelister

Der er ingen rimelighed i, at nordjyderne skal vente 30% længere tid på at blive opereret end borgerne i Midtjylland. Sundhed, behandlinger, omsorg og livskvalitet må aldrig blive afhængig af bopæl. Det er fundamentale ting som alle danskere skal have lige ret til.  Men vi har altså landets længste ventelister i Nordjylland. Derfor skal der findes en holdbar løsning, så vi får stoppet den bekymrende udvikling - ikke bare for os og vores ældre, men også for vores børn og næste generationer. 

Jeg står i spidsen for, at vores sundhedspersonale bliver hørt. Ulogiske og uforståelige regler, som tynger deres hverdag, skal fjernes. Og helt konkret skal der skæres 10 procent på alle konsulenter i Region Nordjylland. De penge er nemlig givet meget bedre ud på at skabe bedre vilkår for vores sundhedspersonale, så de tilsvarende kan skabe de bedste vilkår for alle os, der før eller siden får brug for dem. 


Nordjylland som førende region i kampen mod stress


Vi kender alle en, som er eller har været ramt af stress. Det er et område, der betyder rigtig meget for mig, da jeg som sundhedsrådmand har været med til at oprette Danmarks første center for mental sundhed i Aalborg kommune, og dermed selv har set hvilken fantastisk forskel tilbuddet kan gøre for stressramte og deres familier. Tilbuddet gælder desværre kun borgere i Aalborg, men som regionsrådsformand arbejder jeg for at sikre, at alle nordjyder, som har stress inde på livet, får samme tilbud og adgang til nyeste forskning på området, hvor der er evidens for, at behandlingen virker. 

Det er mit håb, at Nordjylland med stolthed skal kunne sige, at vi er den førende region i kampen mod stress.Systemet skal være til for dig - ikke omvendt

Sundhedsvæsenet er en labyrint at finde rundt i. Det skaber utryghed og ulighed. I Nordjylland har vi derfor brug for et telefonnummer, man som patient eller pårørende kan ringe til, for at få besvaret spørgsmål og som kan holde en i hånden gennem systemet. Jeg arbejder for at systemet er til for dig - og ikke omvendt. 


Jeg lover, at der ikke bliver lukket flere sygehuse 

Sundhedsvæsnet er over en længere årrække blevet mere centraliseret, med lokale nedlukninger som konsekvens. Når du er syg skal hjælpen være nær, og du skal have krav på, at have en læge der kender dig. Som regionsrådsformand arbejder jeg for at fastholde vores nuværende sygehuse. 

 

Samarbejde er vigtigt

Samarbejde er et nøgleord i de fleste henseender, derfor er det også noget jeg er meget optaget af. Samarbejder er ikke kun vigtigt mellem kommune og region for at løse sundhedsmæssige opgaver, men også mellem regionen, organisationer, virksomheder og Aalborg Universitet for at skabe rammerne for et Nordjylland i udvikling og med en lys og grøn fremtid.


Nordjylland som grøn vinderregion

Hvis alle Nordjyder skal have noget at leve af i fremtiden, er det vigtigt at vi giver virksomhederne de rette forudsætninger for at vokse. Men det skal ske gennem en grøn dagsorden, hvor bæredygtighed og grøn omstilling skal være dynamoen. Skal Nordjylland være en grøn vinderregion skal Regionsrådet gå forrest, og sammen med de 11 kommuner have en ambition om at blive Danmarks grønne region.


Nordjyderne fortjener gennemsigtighed over økonomien på supersygehuset

Supersygehuset har nu opnået en overskridelse på over en halv milliard, og vi er slet ikke færdige endnu. Byggeriet, som vi alle sammen er med til at betale, er endnu engang udskudt, og ingen kan give et overblik over hvor det hele ender. Af den grund har nordjyderne nu fortjent et overblik af katastrofen. Vi er allerede i gang med at gå projektet igennem og arbejder på at få lavet en realistisk genopretningsplan, så vi kan skabe en tryg økonomisk plan, og ikke hele tiden gå og vente på næste overskridelse.